Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

 

 

  Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si vybrali naši Mateřskou školu Pastelka.

 

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem ke každému dítěti, preferujeme menší počet dětí ve třídě (14 - 24), dostatek pohybu v prostorné tělocvičně a při pobytu venku, bezkonkurenční nabídku jídelníčku podpořena projektem Skutečně zdravá škola (Bronzová plaketa), pestrá paleta činností pro všechny děti.

                                

 

 

 

Přijďte si prohlédnout příjemné prostředí mateřské školy a seznámit se s jejím bohatým programem:

„ROK S PASTELKOVOU DUHOU“ . Celoročně zařazujeme úkoly projektu „Skutečně zdravá škola“ ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK, provádíme „Pískání pro zdraví“, rehabilitační cvičení, dětská jóga, logopedickou nápravu řeči dětí, předplavecký výcvik,  pracujeme s dětmi v keramické dílně, hrajeme loutkové divadlo, jezdíme na výlety a ozdravné pobyty, děti mají možnost výuky angličtiny, basketbal atd.

Naše mateřská škola rozvíjí děti po všech stránkách. Každoročně mají děti z naší MŠ úspěchy v různých výtvarných soutěžích.

S přineseným rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce s Vámi vyplníme ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE, možné žádost přinést  a podepsanou od obou zákonných zástupců již k zápisu, tak urychlíme řízení při zápisu. Potvrzení od lékaře je možné také přinést již potvrzené. Žádost i tiskopis pro lékaře lze vytisknout z webu MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

TISKOPISY K ZÁPISU najdete na webu školy.  (604270977).

Potřebujete:  žádosti o přijetí dítěte

                   kopie rodného listu

                   vyjádření lékaře

 

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy: 604270977

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Tiskopisy ne webu:mspastelkalibusina.estranky.cz

 

Vyjádření lékaře

ŽÁDOST O PŘIJETÍ - FORMULÁŘ 2023