Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz MŠ Pastelka

           

Provoz MŠ je od 6°° do 17,00°° hodin. Děti se přijímají do 8°°hod, pokud však potřebujete, aby dítě nastoupilo později, stačí do této doby zatelefonovat, aby mohla být dítěti zajištěna strava. Po dohodě s učitelkami je možný každodenní pozdější nástup.

 

  

Režim dne

 

6.00 - 9.30 - příchod dětí, skupinové a individuální činnosti, cvičení, hygiena
 svačina
9,30 - 11,30 - pobyt venku (část poznávací, tělovýchovná a relaxační), hygiena
11,15 - 11,50 - oběd dětí mladších 3 let
11,30 - 11,50 - oběd
11,50 - 11,55 - hygiena
11,55 - 13,50 - odpočinek (pohádky, ukolébavky, relaxace)
13,50 - 14,15 - oblékání, hygiena, svačina
14,15 - 17,00 - odpolední činnosti, hry dětí

 Nástup dítěte do mateřské školy je po dohodě s rodiči možný i po osmé hodině.

 Režim dne je uvolněný, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jednotlivých činností. Po dohodě učitelek se všechny děti střídají v tělocvičně i keramické dílně.

 U starších dětí a dětí s menší potřebou spánku se po přečtení pohádky zařazuje náhradní klidná činnost.

Při příznivých rozptylových podmínkách je maximálně využíván pobyt venku.

 

Jak je to s poplatky za MŠ?

V mateřské škole se vybírá úplata za předškolní vzdělávání a stravné.

Úplata za předškolní vzdělávání  400,- Kč za měsíc, pokud dítě navštěvovalo MŠ jeden den a více. Základní úplata může být na žádost rodičů snížena, jestliže dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a bylo řádně omluveno. Úplata za předškolní vzdělávání může být snížena nejvýše o polovinu.  

Zálohu za úplatu posíláte převodem na účet školy v  mateřské škole paní vedoucí jídelny Gabriela Frajdlová, a to vždy do patnáctého ve stávajícím měsíci. Možnost platby bezhotovostně z vlastního učtu na účet školy.

Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30. 12. 2011 pod číslem 463/2011 Sb.

   Celodenní stravování (dvě svačiny a oběd) stojí 36,- Kč. Pro děti s odloženou školní docházkou 38,- Kč. Stravné se platí převodem.

Stravné bude hrazeno zálohově ve výši 600,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v měsíci. Přeplatky /nedoplatky budou vyúčtovány po uzavření docházky každého pololetí.
Výše stravného za každý měsíc bude k náhledu ve vitríně u vstupu do každé třídy.