Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz MŠ Pastelka

           

Provoz MŠ je od 6°° do 17°° hodin. Děti se přijímají do 8°°hod, pokud však potřebujete, aby dítě nastoupilo později, stačí do této doby zatelefonovat, aby mohla být dítěti zajištěna strava. Po dohodě s učitelkami je možný každodenní pozdější nástup.

 

  

Režim dne

 

6.00 - 9.30 - příchod dětí, skupinové a individuální činnosti, cvičení, hygiena
 svačina
9,30 - 11,30 - pobyt venku (část poznávací, tělovýchovná a relaxační), hygiena
11,15 - 11,50 - oběd dětí mladších 3 let
11,30 - 11,50 - oběd
11,50 - 11,55 - hygiena
11,55 - 13,50 - odpočinek (pohádky, ukolébavky, relaxace)
13,50 - 14,15 - oblékání, hygiena, svačina
14,15 - 17,00 - odpolední činnosti, hry dětí

 Nástup dítěte do mateřské školy je po dohodě s rodiči možný i po osmé hodině.

 Režim dne je uvolněný, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jednotlivých činností. Po dohodě učitelek se všechny děti střídají v tělocvičně i keramické dílně.

 U starších dětí a dětí s menší potřebou spánku se po přečtení pohádky zařazuje náhradní klidná činnost.

Při příznivých rozptylových podmínkách je maximálně využíván pobyt venku.

 

Jak je to s poplatky za MŠ?

Finanční normativ platný od 1. 9. 2021 za celodenní stravování dítěte (3-6 let)je 49,- Kča pro dítěs odkladem školní docházky(dovrší 7 let v daném školním roce a spadá již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ za celodenní stravování dítěte v mateřské škole 51,-Kč.


Finanční normativ:       (děti 3-6 let)                         (děti s odkladem ŠD)                           

Svačinadopolední:              11,- Kč                                        11,- Kč

Oběd:                               27,- Kč                                        29,- Kč

Svačinaodpolední:              11,- Kč                                        11,- Kč


STRAVNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 800,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v daném  měsíci
ŠKOLNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 400,- Kč /dítěse splatností k 15. dni v daném měsíci
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.

Přeplatky /nedoplatky budou vyúčtovány po uzavření docházky za pololetí k 15. dni následujícího měsíce (15. únor a 15. červenec). Přeplatky budou vráceny na bankovní účet zákonných zástupců.

Stravné a úplata bude hrazena zálohově ve výši 1200,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v měsíci.