Jdi na obsah Jdi na menu
 


Info pro vstup do MŠ

 

 

 

 
CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO ŠKOLKY
Do třídy:
Pohodlné oblečení – tričko, legíny nebo tepláky, kraťasy, děvčata mohou mít sukýnky
Na přezutí – bačkory s pevným klínem a patou nebo sandálky, pantofle NE z bezpečnostních důvodů
Na spaní – pyžamko nebo noční košilku (v pondělí čisté, v pátek odnést domů na vyprání)
vhodné oblečení na výtvarné činnosti (možnost znečištění od barev)
V šatně do sáčku:

Náhradní prádlo a ponožky pro případ znečištění

Na zahradu, na vycházku: dle počasí

Tepláky, mikinu, sportovní obuv, pláštěnku, gumáky

Co je potřeba, aby dítě při vstupu do školky umělo:
základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, respektovat pokyny dospělého
spolupracovat při úklidu
umýt si ruce
používat WC
najíst se
používat kapesník, umět se vysmrkat
svléknout a obléknout si jednoduché části oblečení
Není vhodné dávat dětem do mateřské školy:
Různé cennosti – řetízky, prstýnky – možnost poranění, ztráty.
U dětí je nutné VŠECHNY VĚCI PODEPSAT!
 
Usnadněte dítěti vstup do předškolního vzdělávání
Na začátku docházky do mateřské školy je dítě konfrontováno s mnoha změnami, které mohou adaptaci na mateřskou školu výrazně ovlivnit.
Už v domácím prostředí můžete dítěti některými kroky výrazně pomoci v adaptaci na mateřskou školu.
S čím se tedy dítě při vstupu do mateřské školy setkává?
Co může způsobovat problémy?
 1. Odloučení od rodičů
Odloučení je prvním a největším problémem, se kterým se musí každé dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky – to i přes noc. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude mít dítě, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.
 1. Adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv dětí
Dítě se začleňuje do kolektivu dětí, které nezná a tento kolektiv vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti můžete pomoci s hledáním kamaráda ze třídy už před vstupem do MŠ, nebude pro něho tudíž kolektiv dětí velkou neznámou, bude mít kamaráda, se kterým se snáze zabaví a o kterého se může opřít.
 1. Stravování v mateřské škole
V MŠ je pestrá strava, složená ze zeleniny, ovoce, masa, ryb…
Zvykejte své děti na pestrou stravu.
 Učte děti kousat ze čtvrtky nebo půl krajíce chleba, požvýkat a spolknout sousta.
Učte děti pít ze skleničky nebo hrnečku.
Nechávejte děti, ať si samy dávají do pusy – ať již lžičku, nebo chleba, housku aj.
 1. Sebeobsluha
Dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do pyžámek, tepláčků. Poukazujte na věci, které mají na sobě, snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s oblékáním jednoduchými pokyny např. Sundej si tepláčky. Ukliď si boty. atd. …
 1. Procházky v MŠ
Seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, omezte vození dětí v kočárcích.
 1. Hygiena v MŠ
Učte děti mýt si ruce, samostatně chodit na WC na malou stranu a smrkat.
 1. Odpočinek po obědě
Učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný, děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka.

 

 

ADAPTAČNÍ PLÁN MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA ROUDNICE NAD LABEM

 

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády.

Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.


Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. Přijaté děti (ale rovněž i nepřijaté) mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise  (divadelní představení, akce školy) a v době otevření provozu MŠ v době hlavních prázdnin (po telefonické domluvě).

 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.
 • Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.
 • Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě zodpovědný.
 • Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit.

 

 

 

Co by dítě mělo umět při nástupu do mateřské školy:

·        chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat;

·        sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku;

·        umývat si ruce a utírat se do ručníku;

·        chodit po schodech s přidržováním se zábradlí;

·        snažit se uklízet si po sobě hračky;

·        dodržovat osobní hygienu (umět si říct na WC)

·        reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít...)

 a na své jméno.

Desatero pro rodiče – doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

·        navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

·        dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

·        podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování);

·        udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy;

·        čtěte dětem každý den;

·        podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte;

·        motivujte své dítě;

·        vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…”atd.;

·        realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

2. fáze – probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník, jehož prostřednictvím se paní učitelky mohou od rodičů dozvědět důležité informace.

Adaptační plán, příklad:

* první den v MŠ bez účasti rodičů – maximálně 1 hodina;

* do konce týdne – docházka dítěte v rozsahu 2–3 hodin samo (odchod z MŠ před obědem);

* dopolední docházka – samo  (odchod po obědě dle možnosti rodiny).

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.).

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez obtíží

* Celodenní pobyt

Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky, rády Vám pomohou, případně na paní ředitelku, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí literaturu, příklady dobré praxe nebo webové stránky.

Telefon:604270977

Email:mspastelka@tiscali.cz

V Roudnici nad Labem.

Dne: 01. 09. 2021