Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítejte v naší Pastelce!
 

Dveře se Vám otvírají,

rodiče tu naspěch mají.

Co se děje? Kampak jdou?

Školičku si prohlédnout.

Před školičkou stojí platan,

já za dětmi rychle chvátám.

Každý se do školky těší,

malé děti i ty větší.

Společně si zazpívají

na flétničku zapískají.

Dají se i do cvičení,

ať je konec lenošení.

Kreslí si a malují,

ze všeho se radují.

Na kurzu plavání,

každý rybky prohání.

Otuží se však i v lese,

kde si hrají na pasece.

Všichni jsou tu kamarádi

do „PASTELKY“ chodí rádi.

Přesvědčte se, podívejte,

přijďte a již neváhejte!

Pojďte dál a vítejte

s PASTELKOU se poznejte.

 

 


CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

   Organizačně je mateřská škola Pastelka rozdělena na čtyři třídy s celkovou kapacitou 80 dětí. Jedná se o mateřskou školu s celodenním provozem. Počet dětí ve třech běžných třídách se pohybuje mezi 18 až 24, ve speciální logopedické třídě je 14 dětí.

   Přilehlá školní zahrada je dobře vybavena, nejnovější prvky (provazové průlezky, pružinová houpačka, plastové lavičky). Svou menší rozlohou však umožňuje využívat vždy jen polovině dětí z celkové kapacity školy.

    Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od tří let do šesti let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči). Do tříd jsou děti zařazovány podle věku. Nejmladší, 
3-4leté děti, jsou ve třídě Sluníčko,  4-5leté navštěvují třídu Kytičku a 5-6leté jsou ve třídě Motýlek. Třída Beruška je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hlavní zaměření je logopedie a náprava vadné výslovnosti. Snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup pedagoga ke každému dítěti. Počet ve třídách je individuální. Při zařazení mladších dětí 3 let je počet ve třídě Sluníčko do 20 dětí.

   
 Environmentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody a její produktů, lidského těla,  k objevům, experimentům,  ke správnému postoji k okolnímu světu. To vše souvisí se správným pohledem na život. 

   Naše mateřská škola se rozhodla zapojit do projektu Skutečně zdravá škola (zdravý jídelníček), protože jeho vize splňuje náš pohled na vzdělávání a výchovu našich dětí. Napomáhá nám k naplnění cílů a vzdělávacích metod. https://mspastelkalibusina.estranky.cz/clanky/skutecne-zdrava-pastelka.html