Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby

Milí rodiče,

za měsíc LISTOPAD 2023 žádáme o úhradu zálohy STRAVNÉHO 800,- Kč a ŠKOLNÉHO 400,- Kč na bankovní účet školy č.: 9630471/0100 s variabilním symbolem a jménem dítěte v poznámce platebního příkazu se splatností 15. 11. 2023.
Za docházku do doby nástupu do MŠ hradí sníženou částku školného 200,- Kč 
– zálohu na STRAVNÉ NEPLATÍ.


Přehledy za školní rok 2023/2024:
PŘEHLED školného a stravného za 09-23
PŘEHLED školného a stravného za 10-23

Za každý ukončený kalendářní měsíc Vám předkládáme přehled STRAVNÉHO a ŠKOLNÉHO.
Slouží pouze pro Váš přehled – NEHRADÍ SE!

V měsíčním přehledu najdete sloupec NEUHRAZENÉ PLATBY,
kde Vás žádáme o jejich ÚHRADU.Úplata za školní stravování ve školním roce 2023/2024

Finanční normativ platný od 1. 9. 2022 za celodenní stravování dítěte (3-6 let) je 49,- Kč, a pro dítě s odkladem školní docházky (dovrší 7 let v daném školním roce a spadá již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ za celodenní stravování dítěte v mateřské škole 51,-Kč.


Finanční normativ:       (děti 3-6 let)                         (děti s odkladem ŠD)                           

Svačina dopolední:              11,- Kč                                        11,- Kč

Oběd:                                27,- Kč                                        29,- Kč

Svačina odpolední:              11,- Kč                                        11,- Kč


STRAVNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 800,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v daném  měsíci
ŠKOLNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 400,- Kč /dítěse splatností k 15. dni v daném měsíci
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.

Přeplatky /nedoplatky budou vyúčtovány po uzavření docházky za pololetí k 15. dni následujícího měsíce (15. únor a 15. červenec). Přeplatky budou vráceny na bankovní účet zákonných zástupců.

Skutečná výše stravného a školného za ukončený měsíc na webových stránkách školy pod pastelkou „Platby“ a odkazem Přehled plateb měsíc/rok.
Variabilní symbol je dítěti přidělen při nástupu do MŠ a je platný po celou dobu školní docházky.


NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE – je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 8.00 hodin na telefonní číslo MŠ: 416 831 153604 270 977. Jinak je účtování stravné v plné výši.

SVAČINA dopolední, OBĚD a SVAČINA odpolední jsou účtovány podle nahlášené docházky.