Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby

Školné a stravné 6-21 + PŘEHLED VYÚČTOVÁNÍ 2. pololetí

 

Přeplatky na školném a stravném za 2. pololetí budou vráceny na bankovní účet
zákonných zástupců do 30. 7.2021

Nedoplatky na školném a stravném za 2. pololetí budou splatné k 15. 7. 2021
na bankovní účet školy č.: 9630471/0100 s variabilním symbolem a jménem dítěte v poznámce
platebního příkazu.

 

 

Platby ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO během letních prázdnin 2021
Školné 15 Kč /den a stravné bude za měsíce ČERVENEC a SRPEN vyúčtováno po ukončení měsíce
a splatné jednorázovou platbou do 15. dne následujícího měsíce.
(Předškoláci a děti s odkladem ŠD jsou od platby školného osvobozeni)

O prázdninách se běžné zálohy neplatí!

 

 

Platba bankovním převodem s variabilním symbolem (uveden v přehledu plateb) a jménem dítěte v poznámce platebního příkazu.
Bankovní účet školy: 9630471/0100

Předkládáme vám jen přehledy pro kontrolu.

 

Přehled plateb za květen 2021

Přehled plateb za duben 2021

Přehled plateb 2021 Březen

Přehled plateb za únor 2021

 

 

Úplata za školní stravování

Finanční normativ platný od 1. 9. 2020 za celodenní stravování dítěte (3-6 let)je 36,- Kča pro dítěs odkladem školní docházky(dovrší 7 let v daném školním roce a spadá již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ za celodenní stravování dítěte v mateřské škole 38,-Kč.


Finanční normativ:       (děti 3-6 let)                         (děti s odkladem ŠD)                           

Svačinadopolední:            8,- Kč                                     8,- Kč

Oběd:                             20,- Kč                                   22,- Kč

Svačinaodpolední:             8,- Kč                                     8,- Kč

 

STRAVNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 600,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v daném  měsíci. 
ŠKOLNÉ
bude hrazeno zálohově ve výši 400,- Kč /dítěse splatností k 15. dni v daném měsíci. 
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky
jsou od platby školného osvobozeni.

Přeplatky /nedoplatky budou vyúčtovány po uzavření docházky za pololetí k 15. dni následujícího měsíce (15. únor a 15. červenec). Přeplatky budou vráceny na bankovní účet zákonných zástupců.
Skutečná výše stravného a školného za ukončený měsíc bude k náhledu ve vitríně u vstupu do každé třídy nebo na jiném místě podle aktuální situace a na webových stránkách školy pod pastelkou „Platby“ a odkazem Přehled plateb měsíc/rok.
Variabilní symbol je dítěti přidělen při nástupu do MŠ a je platný po celou dobu školní docházky.


NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE – je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 8.00 hodin na telefonní číslo MŠ: 416 83 11 53, 604270977. Jinak je účtování stravné v plné výši.

SVAČINA dopolední, OBĚD a SVAČINA odpolední jsou účtovány podle nahlášené docházky.