Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby

Všem rodičům,
s novým školním rokem Vás žádáme o úhradu zálohy STRAVNÉHO 800,- Kč a ŠKOLNÉHO 400,- Kč
za měsíc ZÁŘÍ 2022 na bankovní účet školy č.: 9630471/0100 s variabilním symbolem a jménem dítěte v poznámce platebního příkazu se splatností 15. 9. 2022.

Předškoláci a děti s odkladem ŠD jsou od platby ŠKOLNÉHO osvobozeni – ŠKOLNÉ NEPLATÍ. 

Rodiče dětí, které navštěvovali MŠ o prázdninách prosíme o úhradu celkové částky za měsíc SRPEN na bankovní účet školy č.: 9630471/0100 s variabilním symbolem a jménem dítěte v poznámce platebního příkazu se splatností 15. 9. 2022.
Vyúčtování školného a stravného 08-22

Za nulovou docházku v daném měsíci nebo za docházku do doby nástupu do MŠ hradí sníženou částku školného 200,- Kč – zálohu na STRAVNÉ NEPLATÍ.

  

Přehledy NEPLAŤTE, překládáme Vám je POUZE k náhledu:

Vyúčtování školného a stravného 07-22
Školné a stravné 06-22 Přehled + VYÚČTOVÁNÍ 2.pololetí
Školné a stravné 05-22 PŘEHLED
Školné a stravné 04-22 PŘEHLED
Školné a stravné 03-22 PŘEHLED
Školné s stravné 02-22 PŘEHLED


 

Úplata za školní stravování ve školním roce 2022/2023

Finanční normativ platný od 1. 9. 2022 za celodenní stravování dítěte (3-6 let) je 49,- Kč, a pro dítě s odkladem školní docházky (dovrší 7 let v daném školním roce a spadá již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ za celodenní stravování dítěte v mateřské škole 51,-Kč.


Finanční normativ:       (děti 3-6 let)                         (děti s odkladem ŠD)                           

Svačina dopolední:              11,- Kč                                        11,- Kč

Oběd:                                27,- Kč                                        29,- Kč

Svačina odpolední:              11,- Kč                                        11,- Kč


STRAVNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 800,- Kč /dítě se splatností k 15. dni v daném  měsíci
ŠKOLNÉ bude hrazeno zálohově ve výši 400,- Kč /dítěse splatností k 15. dni v daném měsíci
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni.

Přeplatky /nedoplatky budou vyúčtovány po uzavření docházky za pololetí k 15. dni následujícího měsíce (15. únor a 15. červenec). Přeplatky budou vráceny na bankovní účet zákonných zástupců.

Skutečná výše stravného a školného za ukončený měsíc na webových stránkách školy pod pastelkou „Platby“ a odkazem Přehled plateb měsíc/rok.
Variabilní symbol je dítěti přidělen při nástupu do MŠ a je platný po celou dobu školní docházky.


NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE – je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 8.00 hodin na telefonní číslo MŠ: 416 831 153604 270 977. Jinak je účtování stravné v plné výši.

SVAČINA dopolední, OBĚD a SVAČINA odpolední jsou účtovány podle nahlášené docházky.