Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmová a další činnost 

Angličtina 

Předškolní děti s dobrou výslovností mohou v případě zájmu chodit na angličtinu. Lekce pod vedením odborně proškolené paní učitelky probíhají dopoledne přímo v mateřské škole. Děti se seznamují s jazykem, učí se anglické básně a písně, hrají hudebně pohybové hry a naučí se v jednoduchých větách odpovídat na některé otázky. Koncem školního roku na besídce rodičům předvedou, co se naučily, a dostanou "vysvědčení".

 Pískání s flétničkou Aničkou

Jedná se o výuku hry na zobcovou flétnu, které je obzvláště vhodné pro děti s častým onemocněním horních cest dýchacích nebo pro děti astmatické. Ty se tak hravou formou naučí správnému a plynulému dýchání a zároveň si osvojí jednoduché úchopy C dur stupnice.

  

 Kroužek "Předškolák"

Cílem kroužku je dětem ulehčit nástup na základní školu. Obsahuje tedy práci s tužkou- správný úchop, přítlak, předčtenářské dovednosti, předmatematické představy aj. Dětem s odkladem nebo dětem s nejistotou chceme pomoci najít sebevědomí a odstranit strach ze školy.

Logopedie

Na škole je jedna speciální logopedická třída. Nápravu vadné výslovnosti dětí provádějí přímo v MŠ učitelky, které jsou absolventkami kurzu pro logopedické asistenty. Tento program, zaměřený na verbální rozvoj a nápravu ze Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích, kam paní učitelky rovněž dojíždějí na pravidelné konzultace a semináře. 

 

  Loutkové divadlo

Oblíbenou součástí programu MŠ je loutkové divadlo, které dětem při různých příležitostech hrají učitelky. S radostí divadlo hrají i samotné děti a to buď s použitím loutek, nebo v převleku jako malí herci.

   

 Plavání s úhradou autobusu

Jezdíme s dětmi do krytého plaveckého bazénu. Děti potřebují plavky, ručník, mýdlo a gumovou čepici s nadepsaným křestním jménem (pro lepší kontakt plavčíka s dětmi).  Informace o zahájení předplavecké výchovy budou včas zveřejněny na nástěnkách v MŠ. 

Výtvarný kroužek

Děti se seznámí a  vyzkouší si  různé výtvarné techniky. Máme k dispozici keramickou dílnu, přírodní materiály, batikování, malování s netradičními barvami a technikami.

Rehabilitační cvičení , dětská jóga

Náplní je cvičení na gymnastickém míči, nápravná cvičení, cviky pro hrubou a jemnou motoriku, relaxační cvičení, automasážní cviky s míčky...

  Všechny  doplňkové aktivity budou probíhat v době provozu školky. Termíny dodáme po rodičovské schůzce dle zájmu.

  

Na co se děti ještě těší?

    Celý školní rok poskytuje dostatek příležitostí k různým oslavám. A tak děti dychtivě očekávají příchod Mikuláše, vánoční nadílku, maškarní karneval, Velikonoce, besídku ke Dni matek, oslavu MDD, školní výlety, táborák, Barevný týden, Pastelkové strašení, čokoládovou olympiádu, loučení se školáky apod.