Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmová a další činnost 

Angličtina 

Předškolní děti s dobrou výslovností mohou v případě zájmu chodit na angličtinu. Lekce pod vedením odborně proškolené paní učitelky probíhají dopoledne přímo v mateřské škole. Děti se seznamují s jazykem, učí se anglické básně a písně, hrají hudebně pohybové hry a naučí se v jednoduchých větách odpovídat na některé otázky. Koncem školního roku na besídce rodičům předvedou, co se naučily, a dostanou "vysvědčení".

 Pískání s flétničkou Aničkou

Jedná se o výuku hry na zobcovou flétnu, které je obzvláště vhodné pro děti s častým onemocněním horních cest dýchacích nebo pro děti astmatické. Ty se tak hravou formou naučí správnému a plynulému dýchání a zároveň si osvojí jednoduché úchopy C dur stupnice.

  

 Kroužek "Předškolák"

Cílem kroužku je dětem ulehčit nástup na základní školu. Obsahuje tedy práci s tužkou- správný úchop, přítlak, předčtenářské dovednosti, předmatematické představy aj. Dětem s odkladem nebo dětem s nejistotou chceme pomoci najít sebevědomí a odstranit strach ze školy.

Logopedie

Na škole je jedna speciální logopedická třída. Nápravu vadné výslovnosti dětí provádějí přímo v MŠ učitelky, které jsou absolventkami kurzu pro logopedické asistenty. Tento program, zaměřený na verbální rozvoj a nápravu ze Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích, kam paní učitelky rovněž dojíždějí na pravidelné konzultace a semináře. 

 

  Loutkové divadlo

Oblíbenou součástí programu MŠ je loutkové divadlo, které dětem při různých příležitostech hrají učitelky. S radostí divadlo hrají i samotné děti a to buď s použitím loutek, nebo v převleku jako malí herci.

   

 Plavání s úhradou autobusu

Jezdíme s dětmi do krytého plaveckého bazénu. Děti potřebují plavky, ručník, mýdlo a gumovou čepici s nadepsaným křestním jménem (pro lepší kontakt plavčíka s dětmi).  Informace o zahájení předplavecké výchovy budou včas zveřejněny na nástěnkách v MŠ. 

Výtvarný kroužek

Děti se seznámí a  vyzkouší si  různé výtvarné techniky. Máme k dispozici keramickou dílnu, přírodní materiály, batikování, malování s netradičními barvami a technikami.

Rehabilitační cvičení , dětská jóga

Náplní je cvičení na gymnastickém míči, nápravná cvičení, cviky pro hrubou a jemnou motoriku, relaxační cvičení, automasážní cviky s míčky...

Basketbal

Jednou týdně si děti osvojují základy míčových her a převážně přípravu na košíkovou.

  Všechny  doplňkové aktivity budou probíhat v době provozu školky. Termíny dodáme po rodičovské schůzce dle zájmu.

  

Na co se děti ještě těší?

    Celý školní rok poskytuje dostatek příležitostí k různým oslavám. A tak děti dychtivě očekávají příchod Mikuláše, vánoční nadílku, maškarní karneval, Velikonoce, besídku ke Dni matek, oslavu MDD, školní výlety, táborák, Barevný týden, Pastelkové strašení, čokoládovou olympiádu, loučení se školáky, společné tvoření s rodiči apod.