Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ 2019

 

 

 

31. 5. v pátek od 8 hodin do 14 hodin si přijďte převzít rozhodnutí o zápisu. Děkujeme, těšíme se na Vás.

 

 

 

 

MILÉ DĚTI A RODIČE, ZVEME VÁS K ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
V LIBUŠINĚ ULICI
NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

ZÁPIS SE KONÁ VE ČTVRTEK  9. KVĚTNA 2019

OD 8,00 DO 15,00 HODIN
A V PÁTEK 10. KVĚTNA 2019
OD 8,00 DO 14,00 HODIN.

JSOU TO ZÁROVEŇ

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.

Přijďte si prohlédnout příjemné prostředí mateřské školy a seznámit se s jejím bohatým programem:

„ROK S PASTELKOVOU DUHOU“ . Celoročně zařazujeme úkoly projektu „Skutečně zdravá škola“ ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK, provádíme „Pískání pro zdraví“, rehabilitační cvičení, dětská jóga, logopedickou nápravu řeči dětí, předplavecký výcvik,  pracujeme s dětmi v keramické dílně, hrajeme loutkové divadlo, jezdíme na výlety a ozdravné pobyty, děti mají možnost výuky angličtiny atd.

Naše mateřská škola rozvíjí děti po všech stránkách. Každoročně mají děti z naší MŠ úspěchy v různých výtvarných soutěžích.

S přineseným rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce s Vámi vyplníme ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE, možné žádost přinést  a podepsanou od obou zákonných zástupců již k zápisu, tak urychlíme řízení při zápisu. Potvrzení od lékaře je možné také přinést již potvrzené. Žádost i tiskopis pro lékaře lze vytisknout z webu MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 
 
 
 
 
 
 
 
Možné navštívit MŠ po telefonické dohodě celý školní rok. Přijďte se podívat, rádi Vás přivítáme a provedeme naší Pastelkou.
 
 
 
INFORMACE K ZÁPISU
Co vás čeká...
s přineseným rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce s Vámi vyplníme ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE, možné žádost přinést  podepsanou od obou zákonných zástupců již k zápisu, tak urychlíme řízení při zápisu. Vyjádření od lékaře je možné také přinést již potvrzené. Žádost i tiskopis pro lékaře lze vytisknout z webu MŠ.
 vašemu dítěti bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO (číslo, jímž bude nahrazeno jméno při vyvěšení výsledků přijímacího řízení)
 obdržíte „EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE“ který doma vyplníte a necháte potvrdit od Vašeho dětského lékaře (zda je dítě řádně očkováno a je schopné) a potvrzený (zda jste již potvrzení nedonesli) a vyplněný list doručíte zpět do školky v nejkratším možném čase (zdravotní způsobilost - podmínka pro přijetí dítěte - dle zákony č.561/2044 Sb., školský zákon)
 po obdržení žádosti a potvrzeného evidenčního listu vyhotoví ředitelka „ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (příp. NEPŘIJETÍ) DÍTĚTE“ (při rozhodování je postupováno podle kritérii o přijetí, které stanovila ředitelka po projednání se zřizovatelem MŠ a s nimiž budete při zápise seznámeni)
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ (pod daným registračním číslem) bude vyvěšen na 15 dní ve veřejných prostorách mateřské školy a také zveřejněn na webových stránkách školy.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJATÝCH DĚTECH PŘIJDETE OSOBNĚ PODEPSAT A PŘEVZÍT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY